Woemaboeke Afrikaans EAT Teks- en Werkboeke

Hierdie oorspronklike reeks word deur skole gebruik en geniet van 2012 af.

Maak ‘n Woemaboek oop en ontdek:

– Vars inhoud wat leerders motiveer.
– Begripstoetse in elke module.
– Deurlopende volkleur illustrasies.
– Taalteorie wat vollledig verduidelik word.
– Taaloefeninge wat van maklik na moeilik volg.
– Plek vir leerders om antwoorde in te skryf na elke vraag.
– Mondeling- en skryfopdragte.

Klaskamer

Gratis begrip vir die senior fase

‘n Gratis begripstoets vir die senior fase ​
Die leeu en die muis – ‘n Fabel van Esopus​
Help jou leerders om hulle Afrikaans Eerste Addionele Taal leesbegrip te oefen. Hersien weer die volgende wenke voordat jy die begrip uitdeel:

Read More »

Waarom gons onnies oor Woemaboeke?

"Die Woemaboek maak my werk so maklik. Dit dek al die aspekte van taal... Die begripslees is heerlik interessant... Woemaboeke is soos Woema in die kinders se Afrikaanse tenke."
C Swart
Hart-en-siel juffrou.
"My high schoolers realy enjoy Woema!"
FACEBOOK 6
C. P. Russel
High School Teacher
"My graad 4 tot 7 klasse gebruik nou Woemaboeke en dit is fantasties!" Die leerders is mal oor die boeke (en nie eens gepraat van my as onderwyseres nie!).
Naomi Claasen
Sunningdale School

Onderwysers en ouers

Afrikaans EAT Onderwysers

Kontak Woemaboeke om jou klas te laat gons in Afrikaans! Die oorspronklike Teks- en Werkboek is van Graad 3 tot Graad 12 beskikbaar.

Parents

Woemaboeke Online Store is a convenient online shop where teachers and parents can purchase Woema products with a simple click from anywhere in South Africa.

Visit the Woemaboeke Online Store today for all your Afrikaans FAL educational needs.

Koop vandag alles wat jy vir jou Afrikaans EAT klaskamer nodig het:

  • Woemboeke
  • Plakkate
  • Hersieningtoetse

Did you know Woemaboeke is available online? Discover:

  • Woemabooks
  • Revision Tests
  • Posters