Read our Mission Statement here

Woemaboeke

Bringing Afrikaans Additional Language to Life


Onnies kliek hier

Afrikaans

Idees | Hulpbronne | Inspirasie


Woemaboeke verlewendig Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Woemaboeke is nie nét CAPS-gerig nie, maar ook ontwikkel deur ‘n span wat ‘n agtergrond in die onderwys het en ure se praktiese ondervinding in die klaskamer.

Elke Woemaboek bied die volgende op ‘n kreatiewe manier aan:

• Die reёls en voorbeelde van taalstrukture
• Oefeninge om taalstrukture te bemeester
• Begripstoetse
• Woordeskat, praat- en skryfopdragte
• Poёsie-opdragte in die Graad 7-11 Woema
• Temas wat op tieners gemik is en jou klas se verbeelding sal prikkel
• ‘Vat-ʼn-blaaskans’ Afdelings om ʼn positiewe gesindheid teenoor Afrikaans Addisionele Taal te kweek.

Woemaboeke is meer as net ‘n werkboek

Pikkie Publikasies hou Afrikaans lewendig deur kompetisies vir leerders wat Woema gebruik aan te bied. Leerders kry só die geleentheid om hulself in Afrikaans uit te druk en pryse te wen. Vind ons kompetisies op ons webwerf en Facebook.

Woemaboeke bied gratis hulpmiddels en inligting vir Afrikaans Addisionele onderwysers op ons webwerf. Dit help onderwysers om Afrikaans op ‘n kreatiewe manier aan te bied.

Die sprong vanaf die laerskool na die hoërskool is uitdagend. Pikkie Publikasies het ‘n aanlynprogram vir Graad 8 beskikbaar wat saam met die boek gebruik word en deur die leerder aangekoop kan word.

Lisensies vir skole is ook beskikbaar. Dit kan met groot vrug deur die onderwyser in die klas vir versterking of hersiening gebruik word.

Kontak ons vir prysplanne.

Hier is ‘n paar skole waar Woemaboeke met sukses in die klaskamer gebruik word:

• Crawford College Sandton
• Curro College Hazeldean
• Curro Hazeldean College
• Curro Hermanus
• Drakensberg Boy Choir School
• Maragon, Ruimsig
• Northcliff High School
• Trinityhouse Randpark Ridge
• St Henry’s Marist College
• St. Albans College, Pretoria
• St. Johns College
• St. Stithians Girls’ College
• Trinityhouse High School

Woema Books bring Afrikaans Additional Language to life

The series is CAPS-aligned, but also has a practical approach towards Afrikaans First Additional Language as the team “behind the scenes” has a background in teaching and hours of practical experience in the classroom.

Each Woema Book offers the following in a creative and fresh way:

• The rules and examples of language structures
• Exercises to practice language structures
• Vocabulary, language- and writing exercises/assignments
• Comprehension tests
• Poetry assignments in the Grade 7-11 Woema Book
• Creative themes that will motivate teenagers to engage in the classroom

Woema Books is more than just a textbook

Pikkie Publikasies bring Afrikaans Additional Language to Life with competitions, where learners who use their Woema textbook could stand a chance to win prizes by expressing themselves in Afrikaans. For more information on our competitions visit our website or Facebook page here.

Woema is creative and we aim to appeal to teenagers. For our teachers we offer tips, interesting information and printable learning aids available for free!

Our Woema Books are creatively complied and appealing to teenagers through the use of relevant topics and interesting content. We know how important it is to speak their language while teaching them ours!

The leap from primary school to high school can be daunting so we at Pikkie Publikasies have developed an online program in conjunction with the Woema Grade 8 book to ease you into this new chapter of your school career. This online course can be purchased by individual learners but licensing options for schools are also available. Our online course is useful for revision and the reinforcement of language rules. Contact us for pricing plans.

Go green and buy our eBooks here.

Here are a few educational institutions where Woema Books are successfully used:

• Crawford College Sandton
• Curro College Hazeldean
• Curro Hazeldean College
• Curro Hermanus
• Drakensberg Boy Choir School
• Maragon, Ruimsig
• Northcliff High School
• Trinityhouse Randpark Ridge
• St Henry’s Marist College
• St. Albans College, Pretoria
• St. Johns College
• St. Stithians Girls’ College
• Trinityhouse High School


Click here to read on

Nuus | News

Wat is nuut by Woemaboeke?