Kry jou gratis Taaltoets en Memorandum vir die Senior Fase hier!

Hierdie oefening hersien die volgende:

 • Ontkennende vorm
 • Toekomende en verlede tyd
 • Verkleinwoorde
 • STOMPI / Woordorde
 • Indirekte rede
 • Spelling
 • Meervoudsvorme
 • Antonieme
 • Voegwoorde
 • Trappe van vergelyking
 • Intensiewe vorm
 • Samestellings

Laai jou Taaltoets hier af. Die titel van die leesstuk is “Wil jy herwin?”

Het jou klas nog hersiening nodig? Hier is hersieningsoefeninge aanlyn beskikbaar.

Ken jou klas hul werk, maar vind jy dit moeilik om jou leerders te motiveer? Lees hier vir ‘n paar wenke.

Hier is nog hersiening vir woordorde.