Afrikaans EAT onnie!

Woemaboeke motiveer leerders al vanaf 2012. Hierdie kreatiewe reeks werkboeke en onderwysgidse vir Afrikaans EAT is vanaf Graad 4 – 12 beskikbaar.

Ons boeke is pret en prakties, maar teorie bly belangrik.

Stel jou leerders vanaf die intermediêre fase af aan woordeskat bloot.

Taalstrukture en -reëls sal makliker beantwoord kan word as leerders bekend is met die woordeskat wat reeds geleer is.

Laai hier ‘n gratis blokraai en memorandum oor persoonsname af. Dit kan as ‘n goeie hersieningsoefening vir hoërskool Afrikaans EAT leerders gebruik word.