Wikkel met Woemaboeke

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Werkboeke en Onderwysgidse
Read the full review here

Grade 7 Review

"...makes the job of teaching Afrikaans less daunting for educators everywhere."

Read the full review here

Grade 12 Review

"...eminently clear and useable books..."

Wat is binne ‘n Woemaboek?

Elke module begin met ‘n samehangende lys woordeskat met die Engelse betekenis. Elke module het ook die volgende:

 • Begripstoets/e
 • Goed uiteengesette taalreëls
 • Taaloefeninge wat wissel van maklik na moeilik en wat op drilwerk ingestel is.
 • Praat, lees en skryfafdelings
 • Interessante temas wat tieners se belangstelling prikkel
 • Hier en daar pretoefeninge vir die laer grade
 • ‘n Poësieafdeling vir Graad 7-11
What can you expect inside a Woema Book?

Each module starts with a comprehensive list of vocabulary with English definitions. Furthermore, each module also consists of:

 • Comprehension test/s.
 • Well laid out language rules.
 • Language exercises that progress from
 • Easy to difficult and focuses on the revision of rules. speaking, reading and writing sections.
 • Interesting topics that will appeal to teenagers and keep them engaged.
 • A few “just for fun” exercises every now and again for the lower grades.
 • Poetry sections for Grade 7 – 11.

 


Lees verder oor die temas in die Woemaboeke…

Woema Graad 7-Werkboek en Onderwysgids

Woema Graad 7-Werkboek en Onderwysgids

  • Stokperdjies
  • Hoe groen is jou voetspoor?
  • Woef!
  • Lyftaal
  • Kos is op die tafel!
  • Tel jou sente
Woema Graad 8-Werkboek en Onderwysgids

Woema Graad 8-Werkboek en Onderwysgids

  • Hallo, Hoërskool
  • Aangename Kennis
  • Leef Veilig
  • Hoe rooier, hoe mooier
  • Is jy ‘n morsjors?
  • Haai!

Woema Graad 9-Werkboek en Onderwysgids

Woema Graad 9-Werkboek en Onderwysgids

  • Manewales op die Sportveld
  • Kanniedood Kokkerot
  • Alle Grappies op ’n Stokkie
  • Klaasvakie
  • Graffiti
  • Hier’s ek, Wêreld!
Woema Graad 10-Werkboek en Onderwysgids

Woema Graad 10-Werkboek en Onderwysgids

  • Praat maar, ek luister
  • ‘n Appel ‘n dag
  • Stokperdjies
  • Eendag as ek groot is
  • Uitvindings
  • My hartjie, my liefie

Woema Graad 11-Werkboek en Onderwysgids

Woema Graad 11-Werkboek en Onderwysgids

  • Boelies
  • Dagga is gagga!
  • Diere en hul giere
  • Gesondheid!
  • Ditjies en datjies
Woema Graad 12-Werkboek en Onderwysgids

Woema Graad 12-Werkboek en Onderwysgids

  • 'n Vriend soos jy…
  • Kwaad, bang, bly… hoe voel jy?
  • Om die wêreld
  • Wees versigtig!
  • Feite en geite