Hier is 10 voordele!

In die woorde van Margaret Fuller, “Today a reader, tomorrow a leader.” Druk hierdie plakkaat gratis uit en herinner jou klas hoekom lees belangrik is!
Plakkaat oor die voordele van lees.