Ons het lekker gelag vir hierdie kontrak!
Wat dink jy daarvan?

Sou jy só kontrak teken?

Kontrak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: http://www.womansday.com