site-mobile-logo

Laat jou leerders met woordeskat wikkel

Een van jou uitdagings as Afrikaans Eerste Addisionele Taal onderwyser is om voortdurend leerders se woordeskat uit te brei.

Hierdie week se oefening fokus op woordeskat en sal jou Graad 8-leerders help om:

    • woorde in Afrikaans te identifiseer
    • meervoude en verkleinwoorde van woorde te vorm
    • woorde wat met mekaar geassosieer kan word uit te ken
    • woorde korrek in ‘n sin te gebruik .

 

Kry  jou oefening hier: WIKKEL MET WOORDESKAT

WIKKEL MET WOORDE

1 1 3000 1 300 200 39 https://woemaboeke.com 960 1