Een van jou uitdagings as Afrikaans Eerste Addisionele Taal onderwyser is om voortdurend leerders se woordeskat uit te brei.

Hierdie week se oefening fokus op woordeskat en sal jou Graad 8-leerders help om:

    • woorde in Afrikaans te identifiseer
    • meervoude en verkleinwoorde van woorde te vorm
    • woorde wat met mekaar geassosieer kan word uit te ken
    • woorde korrek in ‘n sin te gebruik .

 

Kry  jou oefening hier: WIKKEL MET WOORDESKAT

WIKKEL MET WOORDE