22 April is Aardedag!

Hier is ‘n prettige woordspeletjie om bewusmaking van die omgewing by jou klas te skep. Dit sal sommer hul woordeskat terselftertyd verbeter.

Laai die speletjie met memorandum hier af:

OEFENING

MEMORANDUM

Taalspeletjies soos hierbo is in Woemaboeke om ‘n positiewe houding teenoor Afrikaans Eerste Addisionele Taal te skep.

Kyk gerus hier na die reeks.