Vra vir Woema

Is die Woema-reeks KABV(CAPS)-belyn?

Ja, Woemaboeke fokus ten volle daarop om leerders toe te rus om hul luister-, praat-, lees-, en skryfvaardighede te verbeter. Leerders word gelei om in staat te wees om in Graad 12 Afrikaans op ‘n hoë vlak te gebruik sodat hulle toegerus is vir verdere onderwys of naskoolse werk. Die kurrikulum en assesseringsbeleidsverklaring wat deur die Departement van Basiese Onderwys daar gestel is, word in Woemaboeke gevolg.

Is dit nodig om ekstra lesmateriaal by te werk as ek ‘n Woemaboek gebruik?

Nee. ‘n Woema dek die hele jaar se lesmateriaal insluitend teorie, taalstrukture, begripstoetse, taaloefeninge, hersiening en woordeskat. Op ons webwerf word hier gratis addisionele lesmateriaal aan onderwysers verskaf.

Hoe bestel ek ‘n Woema?

Stuur vir ons ‘n e-pos op ons kontakbladsy.

Ask Woema

Are Woema Books CAPS alligned?

Yes. Woema Books follow the National Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) that the Department of Basic Education has set out.

Woema Books focus on improving learners’ listening, speaking, reading and writing skills in Afrikaans First Additional Language. We aim to equip learners to be able to use Afrikaans for tertiary studies or in a practical way in the workplace after matric.

Do teachers need to add extra coursework and exercises when using Woema Books?

No, there is no need for teachers to spend time creating additional exercises. Woema Books cover the entire year’s curriculum which includes theory, language structures and explanations thereof, revision exercises and vocabulary. We also provide extra resources like tips, interesting facts and printable content for Afrikaans First Additional Language teachers here.

Where do I order my Woema Book?

You can contact us directly here.