Woema Graad 8-Werkboek

Lees meer...

Alhoewel leerders teen Graad 8 redelik bedrewe in Afrikaans Addisionele Taal behoort te wees, is dit dikwels nie die geval nie. Woema Graad 8-Werkboek mik om leerders blootstelling aan Afrikaans te gee deur temas  rondom die volgende vaardighede te bied:

 • Woordeskat vir Leesstuk
 • Begrip
 • Taal
 • Vat ʼn Blaaskans
 • Praat- en Skryfopdragte

 

Hierdie vaardighede word in elke tema herhaal en is soos volg saamgestel:

Woordeskat vir Leestuk

In die Senior Fase word meer klem op die onderrig van lees- en skryfvaardighede geplaas. Ongelukkig word daar gevind dat leerders se woordeskat dikwels beperk is. Die Woema Graad 8-Werkboek   skop dus elke tema  met ʼn Afrikaans-Engels woordeskatlys af sodat leerders hulle woordeskat kan uitbrei en verbeter.

Begrip

‘n Teksgebaseerde benadering help leerders om te ondersoek hoe ‘n teks werk. Woema Graad 8-Werkboek sluit begripsvrae in wat leerders sal toets om na verskillende tekste te kyk, te ontleed en te help verstaan hoe dit saamgestel is. Die teks behoort die leerders se verbeelding te prikkel om hul geϊnteresseerd te hou. Voorbeelde van tekste in die Woema Graad 8-Werkboek is onder andere:

 • Rooikappie in die stad
 • Asi se klasrooster
 • Soos ʼn boks Smarties
 • Hou ons aarde gesond

Taal

Taalreëls en taalstrukture word in Woema verduidelik – die onderwyser verduidelik dit ook so aan die klas – waarna die leerders die vaardigheid oefen. Na elke verduideliking volg volledige oefeninge en drilwerk. Hierdie oefeninge word weer in die hersieningshoofstuk herhaal.

Die Woema Graad 8-Werkboek dek die volledige reëls van die volgende taalstrukture:

 • Die STOMPI-reël
 • Tye
 • Voegwoorde
 • Direkte en Indirekte Rede
 • Lydende Vorm
 • Die Ontkennende Vorm

 
In elke tema word taalkonstruksies gedek soos:

 • Skryftekens en leestekens
 • Klankleer
 • Lettergrepe
 • Voornaamwoorde
 • Die tyd
 • Meervoude

 • Verkleinwoorde
 • Vraagwoorde
 • Intensiewe Vorm
 • Voorsetsels
 • Trappe van Vergelyking
 • Antonieme

 

Vat ʼn Blaaskans

Dit is belangrik dat leerders soveel moontlik blootstelling aan teksgebaseerde- sowel as aan kommunikatiewe benaderings kry wanneer ‘n addisionele taal aangeleer word. Die Vat ʼn Blaaskans-afdeling in elke tema bied klasse die geleentheid om informeel in Afrikaans te kommunikeer en pret te hê. Hier word Afrikaans in ʼn informele konteks vir sosiale en praktiese doeleindes gebruik. Hierdie afdelings sluit die volgende aktiwiteite in:

 • Wat is in jou kosblik?
 • Die Varkie-persoonlikheidstoets
 • Waar kruip die woorde weg?
 • Kies die woord wat nie pas nie.
 • Hoe slim is jy? ʼn Algemene kennis oefening.
 • Woordassosiasie

Praat- en Skryfopdragte

In hierdie afdeling skep leerders mondeling en geskrewe tekste. Die opdragte is so opgestel dat leerders gelei word om aan hulle teikengehoor en die doel van hulle teks te dink. In die Woema-reeks word leerders met breinkaarte geleer hoe om idees te ontwikkel en logiese argumente te skep.

Hersieningsoefeninge

Sinstrukture, woordgebruik en woordstrukture word in dertien oefeninge hersien.

Poësie-afdeling met vrae

Sewe gedigte verskyn in hierdie afdeling. Na elke gedig volg vrae wat die leerders lei om die gedig verder te ondersoek. Hierdie vrae ondersoek die funksie en betekenis van onder andere beeldspraak en stylfigure, die gebruik van simboliek, die bou van die gedigte ensovoorts. Leerders leer in hierdie afdeling hoe Afrikaans Addisionele Taal subtiel, intelligent, en verbeeldingryk gebruik kan word in onder andere die volgende gedigte:

 • Toetskoors
 • Die Kampioen
 • Die Spoke Wals
 • Ken jy die See?