1 3000 300 200 30 https://woemaboeke.com 960 0
site-mobile-logo
site-logo

Woema Graad 10

Om ‘n addisionele taal magtig te raak, moet ‘n leerder soveel as moontlik blootstelling aan die betrokke taal kry. Leerders kan maklik belangstelling verloor sou ʼn module se tema nie boeiend wees nie. Só ʼn leerder sal waarskynlik sukkel om ʼn addisionele taal te leer en dit moeiliker vind. Om hierdie rede is tekste in die Woema Graad 10-Werkboek meer uitdagend en op die senior leerder gemik. Die Woema Graad 10-Werkboek se doel is om die basiese kennis van taal op ʼn kreatiewe en interaktiewe manier oor te dra.

Al ses modules in Woema 10 volg die volgende struktuur:

 • Woordeskat
 • Begrip
 • Visuele Geletterdheid en Opsomming
 • Taal
 • Gemengde Taaloefeninge
 • Praat en Skryf

 Hier volg ʼn kort beskrywing wat elke struktuur dek:

Woordeskat vir leesstuk

Sou ʼn leerder nie die tekste in ʼn module verstaan nie of tekste te moeilik vind, kan hy mismoedig raak en sukkel om te leer. Om hierdie rede lei die Woordskat-afdeling elke tema met ‘n Afrikaans-Engels woordskatlys in. Dit gee leerders die geleentheid om woordeskat op te bou en uit te brei en ʼn module met selfvertroue aan te pak.

Begrip

In die Woema 10-Werkboek neem die moeilikheidsvlak van tekste toe. Die leesstukke in elke module lei die tema van ʼn module in. Dit bied ook vir die onderwyser ʼn geleentheid om die woordeskat in konteks te plaas. In Graad 10-12 is dit van belang dat daar ʼn sterk klem op lees en skryf geplaas word. Die Begrip-afdeling in die Graad 10-Woema bestaan in elke module uit drie begripstoetse.

Die begripstoetse en tekste in die Woema Graad 10-Werkboek sluit lang en kort leesstukke in soos:

 • Ma, ek wil ʼn selfoon hê
 • Jonges se eie selfoon
 • Jou selfoon tot jou diens
 • Vasberadenheid bring selfoon terug
 • Hondes help om siekes se dag op te kikker
 • Vakansieprogram vir tienermeisies
 • Ek het ʼn voёltjie hoor fluit
 • Resep – Koek in ʼn koppie
 • 1 Dood, 7 beseer na weerlig hul tref
 • Kyk so ʼn knewel
 • Fietstoer laat die wiele roer
 • Erik slaan munt uit die lewe
 • Au Pair
 • ʼn Wildbewaarder
 • Ontmoet twee hondetelers
 • Thomas Edison
 • Moenie so ploeter, kry ʼn skoeter
 • Uitvindings beϊndruk Londen
 • Huweliksgebruike by Zoeloes en Xhosas
 • Wat ouens in meisies soek…
 • Valentynsdag word ʼn nagmerrie
 • Wat is ware liefde?
 • Vreemde huweliksgebruike

Visuele Geletterdheid en Opsomming

In hierdie afdeling word moderne strokiesprente gebruik om leerders se aandag te hou. Die doel van ʼn verskeidenheid tekste, byvoorbeeld visuele tekste en meer informatiewe tekste, is sodat leerders leer hoe om hul addisionele taal vir ʼn wye verskeidenheid doeleindes te gebruik. Die vrae is byvoorbeeld so opgestel dat leerders krities na tekste kyk, maar ook tekste vir genot gebruik en die humor in strokiesprente waardeer. In elke module kry leerders die geleentheid om ʼn opsomming te maak. Hierdie oefening berei leerders voor vir hul eindeksamens en leer hulle om teks te lees vir ʼn spesifieke doelwitte. Die Woema 10-Werkboek sluit die volgende tekste in wat opgesom moet word:

 • Selfoonbeleid
 • Klop die stryd met kos
 • Maak ʼn kers
 • Geskikte werksdrag vir vrouens
 • Jou plan vir idees met skop!
 • Tekens dat jy verlief is

Taal

Leerders moet Afrikaans Addisionele Taal vir soveel as moontlik doeleindes kan gebruik. Daarom moet hulle nie net Afrikaans lees en vir inligting kan soek nie, maar ook die grammatika, woordeskat, punktuasie en spelling van die taal onder die knie kry. Dit is belangrik dat hierdie taalreёls binne konteks verduidelik word. Die Woema-reeks integreer taalreёls deur voorbeeldtekste te gebruik wat by die tema aanpas. Oefeninge word in konteks gehou deur langer tekste aan te haal waaruit antwoorde gegee moet word.

Gemengde Taaloefeninge

Dit is belangrik dat leerders taalreёls kan herken wanneer meer as een reёl getoets word. Elke module sluit ʼn afdeling in waar instruksies in hakies gegee word. Daar word van leerders verwag om ʼn leesstuk te lees en die instruksies in hakies te beantwoord. Sin- en woordstrukture word so getoets. Gemenge taaloefeninge is uitstekende voorbereiding vir eksamens en toetse.

Praat en Skryf

Om Afrikaans Addisionele taal te luister en te praat is belangrik vir interpersoonlike verhoudings, maar ook vir suksesvolle leer oor die kurrikulum heen. In die Graad 10-12 fase kry leerders meer selfvertroue en reageer hulle makliker. In die Praat en Skryf-afdeling word geleentede geskep waar leerders nuwe sinstrukture en woordeskat kan oefen. Die onderwerpe is kreatief, modern en op die hoër grade gemik. Vrae word gevra nadat ʼn onderwerp gegee is om leerders aan die dink te kry. Woema gee ook riglyne oor hoeveel woorde daar per skryfopdrag moet wees. Die Graad 10-12 Woema sluit by die senior fase aan deur ook met breinkaarte te illustreer hoe ʼn onderwerp uitgebrei kan word.

Poёsie

Die Woema 10-11 sluit gedigte met vrae in wat leerders bewus maak hoe Afrikaans letterlik, figuurlik, simbolies en betekenisvol gebruik kan word. In die Woema Graad 10-Werkboek word die volgende gedigte behandel:

 • Ek het ʼn huisie by die see
 • Karnaval
 • Eksamenlokaal
 • Thumela
 • Voёl
 • In die Hoёveld
 • Huishuur
 • Bicycle sonder ʼn slot
 • Harlekyn van die dieretuin
 • Klein Vrede

 Rubrieks vir Stelwerk

Rubrieks vir stelwerk word in elke Woema gepubliseer sodat leerders riglyne by hulle het wanneer dit by stelwerk en mondeling kom.